Moc Synergii

Synergia to projekt oparty na prostych i skutecznych założeniach:

 • 1.
  Różnorodność, wąskie specjalizacje, potwierdzone kompetencje oraz doświadczenie kilku osób zwiększa szanse na przygotowanie adekwatnego do potrzeb rozwiązania szkoleniowego lub konsultingowego.
 • 2.
  Holistyczny rozwój człowieka:
  • rozwój kompetencji zawodowych (wiedza, umiejętności, postawa), które jednocześnie można transferować na inne obszary życia oraz pełnione role.
  • rozwój kompetencji oparty o integrację poziomów: umysł – emocje – ciało, jest skuteczny ponieważ zwiększa świadomość oraz motywację w działaniu.
 • 3.
  Każdy Trener, Konsultant jest aktywny zawodowo, posiada udokumentowane wykształcenie, doświadczenie oraz specjalizacje w określonej dziedzinie i branży. Siłą w znajdowaniu rozwiązań dla Klienta jest współpraca oparta na szacunku do różnorodności opinii oraz pełna odpowiedzialność za jakość merytoryczną oraz proces szkoleniowy.
 • 4.
  Badanie potrzeb, sprecyzowanie rzeczywistych celów to podstawa. Konkretnie określamy czy możemy zrealizować projekt oraz których specjalistów do niego dedykujemy.
 • 5.
  Szkolenia, warsztaty, treningi prowadzimy w strukturze trener i kotrener.
 • 6.
  W rozwiązaniach konsultingowych określamy zakresy kompetencji, odpowiedzialności oraz role członków Synergii w realizowanym projekcie.